Aydınlatma Sistemleri nedir?

Aydınlatma Sistemleri nedir?

Bu yazımız da sizlere kaliteli aydınlatma tekniği ve teknikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bu başlık altında lambader nedir ? Vurgu Aydınlatması nedir ? LED Aydınlatma nedir ? Konut Dışı Binalarda Aydınlatma nedir ? Endüstriyel Aydınlatma nedir ? Arka Plan Aydınlatma nedir ve Aydınlatma da Nicelik ve Nitelik hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.


Aydınlatma Tekniği ve Teknikleri nedir ?

Aydınlatan ışığın spektral ve ışık ölçümsel özelliklerini; nesnelerin ışığı yansıtma, yutma ya da geçirme ile ilgili (renkli-renksiz, koyu-açık, parlak-mat) tüm özelliklerini ve insan gözünün ışık ve renk görme özelliklerini bir bütün olarak ele alan ve bunları, görsel algılama gereksinimine göre kullanma yollarını belirleyen bir tekniktir.

Aydınlatma tekniği böylece en uygun görme koşullarını sağlarken, bunun en az harcama ile gerçekleştirilebilmesini de sağlar.

Kullanım yeri bakımından aydınlatmalar genel olarak ikiye ayrılır;

  1. İç aydınlatma; Bina veya yapı içinde yapılan aydınlatmalardır.
  2. Dış aydınlatma; Bina veya yapıların dışındaki çeşitli ölçeklerdeki yapay aydınlatmalardır.

Kullanım amaçlarına göre aydınlatmalar aşağıdaki gibi gruplandırılır

Fonksiyonel aydınlatma; Evde, okulda, ofislerde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve benzeri yapı ve mekanlarda aydınlatma birbirinden çok farklı görsel ihtiyaçları karşılamaktadır.

Dekoratif Aydınlatma ; Farklı işlevlere sahip mekan ve çevre elemanlarının olduğu gibi doğal görünmeleri yerine, istenilen biçim form ve renkte görülmesi hedeflenir.

Bir mağaza vitrinini, lokantayı, bir eğlence mekanını, bir peyzaj unsurunu, bina dış cephelerini vb. olduklarından farklı gösterebilmek için, daha dikkat çekici yapılabilir.

Bu gibi talepleri karşılamak için yapılan aydınlatma sistemlerine dekoratif aydınlatma denilir. Dekoratif aydınlatmada amacı cisimleri bütün ayrıntıları ile göstermekten ziyade daha çok estetik etkiler uyandırır.


Lambader nedir ?

Lambader; Estetik aydınlatma aparatıdır, çok alan kaplamadığından ve konumlandığı yerin ortamını tepeden tırnağa değiştirdiğinden dolayı çok tercih edilir, bir tür ayaklı lambadır.


Vurgu Aydınlatması nedir ?

Vurgu aydınlatmasının amacı herhangi bir olaya veya objeye/objelere ışık kullanılarak dikkat çekmektir.

En çok rastlanılan yer bale, opera, tiyatro, konser, vb. sahne aydınlatmalarıdır. Vurgu aydınlatma öncelikle görülmesi istenen alana dikkat çekmektir. Bunun için yüksek aydınlık düzeyleri, renkli ışıklar, değişken ışıklı şekiller veya yanıp sönen düzenler kullanılmaktadır.

Aydınlatma ’da bir başka kullanım alanı da reklam amaçlı aydınlatmalardır. Bu konu genel aydınlatmanın dışında bir kavramdır genellikle “ışıklandırma’’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Aydınlatma teknik ve estetik unsurları içeren bir konudur. Uygulanmasında gözün ışık ve renk görme özelliklerinden, ışık kaynakları lambaların, aydınlatma aygıtlarının çeşitli özelliklerine, cisimlerin ve yüzeylerin ışık geçirme ve yansıtmaları ve benzeri birçok bilgilerden ve yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanmaktadır.

Elektrikli aydınlatma ekipmanları imalat sanayi, aydınlatma için gerekli olan tüm ekipmanların üretimini gerçekleştirmektedir. Burada üretilen ekipmanlar elektriği ışık kaynağına çeviren lambalar, farlar, armatür ve diğer yan ekipmanlar ve panolar ile otomasyon sistemleridir.

Elektrikli aydınlatma ekipmanları imalat sanayinin ekipman üretimi aşağıdaki farklı aydınlatmalar için farklı özellikler taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle sanayi üretimine yön veren farklı kullanım alanlarına yer verilmektedir.


LED Aydınlatma nedir ?

LED’ler oldukça düşük sarfiyatlı (0,3W – 2W), ucuz maliyetli, çok uzun ampul ömürlü (100.000 saat) , düşük voltajlı ürünlerdir (12 V). Işık seviyeleri diğer ışık kaynaklarına göre daha düşüktür.

Genellikle evlerde yatak odalarında, otel odalarında, çocuk odalarında, yıldız ışığı efektli gece lambası gibi kullanılır. Renk değiştirme özellikleri yoktur. Işık rengi olarak beyaz, sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renkleri mevcuttur.


Konut Dışı Binalarda Aydınlatma nedir ?

Konut dışı binalar iki gruba ayrılmaktadır;

  1. Ticari Faaliyet Sürdürülen

Oteller, ofisler ve iş yerleri, alışveriş merkezleri ve mağazalar ile diğer ticari amaçlı binalardır.

  1. Sosyal amaçlı hizmet veren binalar

Bunlar hastaneler, spor salonları, tiyatro ve benzeri gösteri merkezleri, okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, ibadethane gibi yerlerdir.

Konut dışı binalarda yürütülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü alanların kullanılma amaçlarına bağlı olarak dekoratif aydınlatma da kullanılır.


Endüstriyel Aydınlatma nedir ?

Endüstriyel aydınlatma mal ve hizmet üretimi yapılan alanlarda yapılan aydınlatmadır. Endüstriyel aydınlatma başta petrol rafinerileri başta olmak üzere tüm sanayi tesisleri ile barajlar, enerji santralleri ve benzeri yapıları kapsar. Diğer yandan yine başta havalimanları olmak üzere limanlar, raylı sistemler, metro ve istasyonları gibi hizmet alanları da kapsar.


Arka Plan Aydınlatma nedir ?

Arka plan aydınlatma birçok elektrikli teçhizat ürünü ve elektronik ürünlerin aydınlatması için kullanılır. Başta televizyonlar olmak üzere, bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, oyun konsolları gibi birçok elektronik ürünün arka plan aydınlatması da yapılır.

Aynı şekilde beyaz eşyalar ve benzeri gibi elektrikli teçhizat ürünlerinin iç aydınlatmaları da bu kapsamda kullanılır.

Mimari tasarımın vazgeçilmez ögelerinden biri olan Günışığı ile yapı içini aydınlatma da pencereler ve ışıklıklar yapı kabuğundaki biçimlenişlerine göre mimariyi etkilediği gibi aydınlatma tasarımını da etkiler.


Aydınlatma da Nicelik Ve Nitelik nedir ?

Aydınlatmanın temelde; nicelik ve nitelik olarak iki önemli boyut vardır.

Aydınlığın niceliği, sayısal değer olarak gerekli aydınlık düzeyinin saptanması, yapılan işin özelliği, çalışma süresi, hızı, çevre koşulları, çalışan kişilerin özelliği gibi etkenler önem taşır.

Görsel algılamada aydınlığın az ya da çok olması yeterli değildir. Çünkü, aydınlık düzeyleri, değişik ışık kaynakları, aydınlatma biçimleri, aydınlatma aygıtları sayesinde, türlü aydınlatma düzenleriyle sayısız biçim elde edilir.

Burada, ışığın rengi, doğrultusu, elde edilen aydınlıkta oluşan gölgelerin yumuşaklığı sertliği, saydamlığı-karalığı önemlidir.

Lamba sayısını arttırmakla aydınlık artar, fakat bu aydınlatmanın doğru yapıldığını göstermez

Ama aydınlık düzeyi ne kadar arttırılırsa arttırılsın, eğer aydınlığın niteliği açısından uygun koşullar getirilmezse iyi görünmesi imkansızdır.


Yüzeylerin Aydınlatmada ki Etkisi nedir ?

Mekanı sınırlayan iç yüzeylerin, aydınlatma aygıtlarının (kimi zaman lambaların) ve mobilyaların yüzey özellikleri, buna bağlı olarak görünürlükleri (ışıklılıkları) ve yüzeylerin birbirleri ile ilgili ışıklılık ve renk karşıtlıkları ile de ilgilidir.

İç mekandaki yüzeylerin açık ya da koyu olması yani, üzerine gelen ışığı az ya da çok yansıtması, yüzeylerin parlak-donuk gibi doku özellikleri yani, yansımanın düzgün ya da yayınık olması, yüzeylerde renk kullanılması, yani yansımada seçicilik olması, yüzeylerin görme alanı içinde birbirini etkileme durumları görsel konfor oluşumunda olduğu kadar iç mimari biçimleniş yönünden de çok önemlidir.

Donuk yüzeyler, üzerine gelen ışığı yayınık olarak yansıttıkları için, her doğrultudan kolaylıkla algılanabilirler. Bu tür yüzeylerin açık ya da koyu olması yüzeye gelen ışığın az ya da çok yansımasını sağlar.

Dolayısıyla, aynı ışık altında aydınlatıldıkları zaman yansıtma çarpanları değişik olan bu yüzeylerin görünümleri de ayrı olur. Bu nedenle hacimde kimi yüzeyler daha çok, kimi yüzeyler daha az ışıklı olarak algılanır.

Duvar, döşeme, mobilya ve benzeri gibi iç yüzeylerde renk kullanımı da söz konusu olduğuna göre, bu konunun hem aydınlatma tekniği, hem de iç mimari biçimleniş yönünden önemini vurgulamak gerekir.Hizmetlerimiz hakkında bilgi yada teklif almak için aşağıdaki formu doldurunuz.